Klachtenregeling

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over de geleverde zorg. 046 Dagbesteding hanteert hiervoor een klachtenregeling die moet voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, oftewel Wkkgz. 046 Dagbesteding heeft deze klachtenregeling ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.