Aanmelden?


Aanmelden kunt u bij ons telefonisch of via het contactformulier op deze website. Nadat we van u de benodigde gegevens ontvangen hebben, zal er een intakegesprek ingepland worden om uw wensen en behoeften vast te stellen.

Nadat u wensen en behoeften vastgesteld en besproken zijn, geeft u akkoord op de aanvraag en het ondersteuningsplan. Beide documenten worden opgestuurd naar de gemeente of het zorgkantoor.